JavaScript - Bitové operátory

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.
Bitový súčin
par1 & par2
Bitový súčet
par1 | par2

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
631 ^ (0xF0 ^ k)
~(i & 4)
64 | (i | k)
(i & j)
z = (x >> 2) >> 2
128 << (j <<(3 + i))
V iných jazykoch: en hu cz sk