32-bitove bezznamienkové číslo: uint, UInt32, unsigned long, longword, unsigned int, uinteger

Dátový typ 32-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 32-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 4294967295.

uint

Popis

 uint
Použitá kľúčové slová: uint
Kompatibilné programovacie jazyky:
C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
uint x=70000;      // x = 70000
uint y = 1025 div 8; // y = 128
y = (uint)(x * y);   // z = 875043750

UInt32

Popis

 UInt32
Použitá kľúčové slová: uint32
Kompatibilné programovacie jazyky:
C#

Príklady

Príklad

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
UInt32 x=70000;      // x = 70000
UInt32 y = 1025 div 8; // y = 128
y = (UInt32)(x * y);   // z = 875043750

unsigned long

Popis

 unsigned long
Použitá kľúčové slová: long unsigned
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++

Príklady

C

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
unsigned long x=70000;      // x = 70000
unsigned long y = 1025 / 8; // y = 128
y = (unsigned long)(x * y);   // z = 875043750

longword

Popis

 longword
Použitá kľúčové slová: longword
Kompatibilné programovacie jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 4294967295;
x:=70000;      // x = 70000
y:= 1025 div 8; // y = 128
y := longword((x * y));   // z = 875043750

unsigned int

Popis

 unsigned int
Použitá kľúčové slová: int unsigned
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
unsigned int x=70000;      // x = 70000
unsigned int y = 1025 / 8; // y = 128
y = (unsigned int)(x * y);   // z = 875043750

uinteger

Popis

 uinteger
Použitá kľúčové slová: uinteger
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 4294967295
Dim x As uinteger=70000      ' x = 70000
Dim y As uinteger= 1025 \ 8 ' y = 128
y = CUInt((x * y))   ' z = 875043750

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
32-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk