Príkazy

Príkazy sú jedným krokom programu.

Príkazy


Výrazový príkaz Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyhodnotenie potom beh programu pokračuje s ďalším príkazom.
Cyklus s podmienkou na konci Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v dôsledku toho bude cyklus vykonaný minimálne raz. po každej...
Cyklus s podmienkou na začiatku Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splne...
Podmienený príkaz Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch sm...
zložený príkaz Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spojenie viac príkazov, nakoniec redukuje do jedného prikaza cel...
deklarácia automatickej premennej Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v...
Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či ne bola sp...
príkaz inkrementácia Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktorá slúži pre zväčšenie čísla o jedničku.
príkaz dekrementacia Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktorá slúži pre zmenšenie čísla o jedničku.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}
until (i == 0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
byte y = 15 % 4;
if (i - 10 >0) i = i-5;
do --i; while ( i > 0);
do --i; while ( i > 0);

Príkazy


Výrazový príkaz Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyhodnotenie potom beh programu pokračuje s ďalším príkazom.
priradenie Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedin...
Cyklus s podmienkou na konci Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v dôsledku toho bude cyklus vykonaný minimálne raz. po každej...
Cyklus s podmienkou na začiatku Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splne...
Podmienený príkaz Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch sm...
zložený príkaz Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spojenie viac príkazov, nakoniec redukuje do jedného prikaza cel...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v...
Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či ne bola sp...
príkaz inkrementácia Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktorá slúži pre zväčšenie čísla o jedničku.
príkaz dekrementacia Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktorá slúži pre zmenšenie čísla o jedničku.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
if x>5 then
 y := x / $a; // y = 1
i:=10;
repeat dec(i) until not i > 0;
inc(i);

Príkazy


Cyklus s podmienkou na konci Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v dôsledku toho bude cyklus vykonaný minimálne raz. po každej...
Cyklus s podmienkou na začiatku Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či bola splne...
Podmienený príkaz Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďaka podmieneného príkazu môžeme riadiť beh programu v dvoch sm...
zložený príkaz Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spojenie viac príkazov, nakoniec redukuje do jedného prikaza cel...
deklarácia automatickej premennej Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v...
Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či ne bola sp...
Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if x >= 12 then
  do while y >= 0  
   y=y-1
loop
end if
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
Dim x As single= 3.14159265359
V iných jazykoch: en hu cz sk