Odčítanie: -

Odčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. z prvého operandu odčítavá druhý operand. z uvedeného vyplýva že nie je asociatívní.

-

Popis

par1 - par2
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie Odčítanie:
x = 95 - 5;     // x=90
y = 100- x;     // y=10
z = (x-y)-30.5; // z = 49.5

Príklad

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Odčítanie:
i - 10
3.14 - 1
if (i - 10 >0) i = i-5;

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
100 - 2
(j - 8)
i = i - 1
x = 10 * 5 -j
y=y-1
(10 - j * 0.5)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk