Šestnástková konštanta

Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako hexadecimálna konštanta. je z kombinácie nasledujúcich hexadecimálnych číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a/A, b/B, c/C, d/D, e/E, f/F

šestnástková konštanta

Popis

 0xA12F

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie šestnástková konštanta:
x = 0x1234;    // x = 4660
y = 4 * 0xff;   // y = 1020
if (x>0xabc)
 y = x / 0xa;  // y = 466

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i / 0xab
0x01 | 0x02
0x12AB << j
0xA >> 2
0xabcd & k
0xff | k

šestnástková konštanta

Popis

 $A12F

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie šestnástková konštanta:
x := $1234;    // x = 4660
y := 4 * $ff;   // y = 1020
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$ff or k
$1A xor $1A
$AC xor k
$ff >= y
$f and $ff
$A shr 2

šestnástková konštanta

Popis

 &HA12F

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Príklady

Basic

Možné požitie šestnástková konštanta:
x = &H1234    ' x = 4660
y = 4 * &Hff   ' y = 1020
if x>&Habc then
 y = x / &Ha  ' y = 466
end if

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&Hff mod 50
&Habcd and k
&Hff >= y
not&Habcd
&HAF
i * &HFF

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk