Explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo : CInt, CLong, integer, longint

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | PHP

Príklady

Príklad

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
int x= -12345;     // x = -12345
int y = -(15123 div 70);// y = -216
z = (int)(x * y);    // y = 2666520

CInt

Popis

 CInt (expr)
Použitá kľúčové slová: cint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As integer= -12345     ' x = -12345
Dim y As integer= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CInt((x * y))    ' y = 2666520

CLong

Popis

 CLong (expr)
Použitá kľúčové slová: clong

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Basic

Príklady

Basic

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As long= -12345     ' x = -12345
Dim y As long= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CLong((x * y))    ' y = 2666520

integer

Popis

 integer (expr)
Použitá kľúčové slová: integer

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

longint

Popis

 longint (expr)
Použitá kľúčové slová: longint

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo :
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk