C# - Menšie ako: <

Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá kľúčové slová: <

Vstup


Výstup

  • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menšie ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

C#

Možné požitie Menšie ako:
a = 5 < 10;       // a = true 
b = 8 < x; 
if (y < 100)  
  x++; 

C#

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menšie ako:
x < y
10 < f(5)
(i & j) < 128

C#

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do {
  i++;
  if (i==5)
    break;
} while ( i <10);
ret = j<i
5 < 3
10 >a || a<5
while (i<10) ++i;
a>1 || a<100

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk