Object Pascal - Menšie ako: <

Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá kľúčové slová: <

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menšie ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Menšie ako:
a := 5 < 10;    // a = true 
b := 8 < x; 
if y < 100 then 
 inc(x); 

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menšie ako:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if y < 100 then 
  inc(x);
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234
not i <10
if i < 10 then i := 10 else i:=1;
10 >a or a<5
a>1 or a<100

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk