Free Pascal - Menšie ako: <

Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá kľúčové slová: <

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menšie ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Free Pascal

Možné požitie Menšie ako:
a := 5 < 10;    // a = true 
b := 8 < x; 
if y < 100 then 
 inc(x); 

Free Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menšie ako:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;
if y < 100 then 
  inc(x);
not i <10
a>1 or a<100
if i < 10 then i := 10 else i:=1;
10 >a or a<5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk