C++ - Menšie ako: <

operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá kľúčové slová: <

Vstup


Výstup

 • Výsledok - logická hodnota vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menšie ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: funguje to cez všetky druhy čísel.
kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

možné požitie Menšie ako:
a = 5 < 10;    // a = true 
b = 8 < x; 
if (y < 100) 
 x++; 

C++

navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menšie ako:
x < y
10 < f(5)
(i & j) < 128

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);
if (y<5)
  y = y/ 3.14;  // y = 1.234
a>1 || a<100
a = 5 < 10
ret = j<i
10 >a || a<5

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk