Basic - Menšie ako: <

Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá kľúčové slová: <

Vstup


Výstup

  • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menšie ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menšie ako:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do
  i=i+1
  if i=5 then
    exit do
end if
loop while i <10
if i < 10 then
 i = 10
 else
 i=1
end if
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if
do while i<10
 i=i+1
loop
a = 5 < 10
5 < 3

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk