PHP - Menšie ako: <

Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá kľúčové slová: <

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menšie ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

PHP

Možné požitie Menšie ako:
$a = 5 < 10;    // a = true 
$b = 8 < $x; 
if ($y < 100) 
 $x++; 

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menšie ako:
$x < $y
10 < f(5)
($i & $j) < 128

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);
if ( $y < 100 ) 
  $x++;
$a>1 || $a<100
10 >$a || $a<5
$ret = $j<$i
while ($i<10) ++$i;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk