Visual Basic - Menšie ako: <

Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<

Popis

par1 < par2
Použitá kľúčové slová: <

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menšie ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Menšie ako:
a = 5 < 10    ' a = true 
b = 8 < x 
if y < 100 then 
 x=x+1
end if 

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menšie ako:
x < y
10 < f(5)
(i and j) < 128

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
if y<5 then
  y = y/ 3.14  ' y = 1.234
end if
while i<10
 i=i+1
end while
a>1 or a<100
a = 5 < 10
10 >a or a<5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk