Java - Explicitná konverzia na logický typ

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

Java

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x= true; y= false;
boolean b = x;          // b = true
boolean b2 = x && y;    // b2 = false
boolean b3 = (boolean) 0;  // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk