Java - explicitná konverzia na logický typ

požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

Java

možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x= true; y= false;
boolean b = x;          // b = true
boolean b2 = x && y;    // b2 = false
boolean b3 = (boolean) 0;  // b3 = false

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk