JavaScript - Explicitná konverzia na logický typ: Boolean

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

Boolean

Popis

 Boolean (expr)
Použitá kľúčové slová: boolean

Vstup


Výstup

Príklady

JavaScript

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x= true; y= false;
b= x;          // b = true
b2= x && y;    // b2 = false
b3= Boolean( 0);  // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk