Explicitné typove konverzie

Použitím explicitné konverzie môžete určiť presne s akým typom chcete pracovať. Vďaka tomuto môžeme prepísať automatickú konverziu.
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo
( type ) expression

 CInt (expr)

 CLong (expr)

 integer (expr)

 longint (expr)
explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo
( type ) expression

 CUInt (expr)

 longword (expr)
explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo
( type ) expression

 CShort (expr)

 CInt (expr)

 smallint (expr)

 integer (expr)
explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo
( type ) expression

 CUShort (expr)

 word (expr)
explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo
( type ) expression

 CSByte (expr)

 CByte (expr)

 shortint (expr)
explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo
( type ) expression

 CByte (expr)

 CUByte (expr)

 byte (expr)
explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo
( type ) expression

 ClngInt (expr)

 Int64 (expr)

 Clng (expr)
explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo
( type ) expression

 CULngInt (expr)

 QWord (expr)

 CULng (expr)
explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo
( type ) expression

 CSng (expr)

 single (expr)
explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo
( type ) expression

 CDbl (expr)

 double (expr)
explicitná konverzia na logický typ
( type ) expression

 Boolean (expr)

 CBool (expr)

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y = (uint)(x * y)
y = (ushort)(x * y)
y = (byte)(x * y)
y = (ulong)(x * y)
y =(double)(x * y)
z = (int)(x * y)
V iných jazykoch: en hu cz sk