Visual Basic - Explicitná konverzia na logický typ: CBool

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CBool

Popis

 CBool (expr)
Použitá kľúčové slová: cbool

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x= true
 y= false
Dim b As boolean= x          ' b = true
Dim b2 As boolean= x and y    ' b2 = false
Dim b3 As boolean= CBool( 0)  ' b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk