Object Pascal - Explicitná konverzia na logický typ: Boolean

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

Boolean

Popis

 Boolean (expr)
Použitá kľúčové slová: boolean

Vstup


Výstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x:= true; y:= false;
b:= x;          // b = true
b2:= x and y;    // b2 = false
b3:= Boolean( 0);  // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk