C++ - explicitná konverzia na logický typ

požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x= true; y= false;
bool b = x;          // b = true
bool b2 = x && y;    // b2 = false
bool b3 = (bool) 0;  // b3 = false

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk