C# - Explicitná konverzia na logický typ

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

C#

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x= true; y= false;
bool b = x;          // b = true
bool b2 = x && y;    // b2 = false
bool b3 = (bool) 0;  // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk