PHP - Explicitná konverzia na logický typ

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
$x= true; $y= false;
$b= $x;          // b = true
$b2= $x && $y;    // b2 = false
$b3= (bool) 0;  // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk