Free Pascal - explicitná konverzia na logický typ: Boolean

požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

Boolean

Popis

 Boolean (expr)
Použitá kľúčové slová: boolean

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

možné požitie explicitná konverzia na logický typ:
x:= true; y:= false;
b:= x;          // b = true
b2:= x and y;    // b2 = false
b3:= Boolean( 0);  // b3 = false

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk