PHP - Priradenie: =

Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedinou podmienkou, že prvý parameter (ľava strana), musí byť prijímač hodnoty, napríklad premenná. v závislosti na programovací jazyk môžu byť rozdielne podmienky pre priradenie hodnoty do premenných, napríklad na základe závislosti na type.

=

Popis

var =expression;
Použitá kľúčové slová: =

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie priradenie:
$x = 1.234;         // x = 1.234
$y = $x * 3.14;      // y = 3.87476
if ($y<5)
   $y = $y/ 3.14;    // y = 1.234

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$a = 5 < 10;
$z = ($x-$y)-30.5;
$y = (double)$x / 0xa;
$z = ~($x & 5) & $y;
$x = 10 * 5;
$a1 = false && false;
V iných jazykoch: en hu cz sk