FreeBASIC - Priradenie: =

Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedinou podmienkou, že prvý parameter (ľava strana), musí byť prijímač hodnoty, napríklad premenná. v závislosti na programovací jazyk môžu byť rozdielne podmienky pre priradenie hodnoty do premenných, napríklad na základe závislosti na type.

=

Popis

var =expression
Použitá kľúčové slová: =

Vstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie priradenie:
x = 1.234         ' x = 1.234
y = x * 3.14      ' y = 3.87476
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
xmin = -2147483648
i=10
x = 123 xor 25
x = 95 + 5
a1 = false and false
x = not(32 shr 2)
V iných jazykoch: en hu cz sk