Basic - Priradenie: =

Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedinou podmienkou, že prvý parameter (ľava strana), musí byť prijímač hodnoty, napríklad premenná. v závislosti na programovací jazyk môžu byť rozdielne podmienky pre priradenie hodnoty do premenných, napríklad na základe závislosti na type.

=

Popis

var =expression
Použitá kľúčové slová: =

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie priradenie:
x = 1.234     ' x = 1.234
y = x * 3.14   ' y = 3.87476
if y<5 then
  y = y/ 3.14  ' y = 1.234
end if

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
do
 i=i+1
 if i=3 then
  exit do
end if
loop until (i=10)
z = (x-y)-30.5
z = (x * 2 / y +5)
z = x xor 123
a = 4 >= 2
V iných jazykoch: en hu cz sk