C++ - Priradenie: =

Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedinou podmienkou, že prvý parameter (ľava strana), musí byť prijímač hodnoty, napríklad premenná. v závislosti na programovací jazyk môžu byť rozdielne podmienky pre priradenie hodnoty do premenných, napríklad na základe závislosti na type.

=

Popis

var =expression;
Použitá kľúčové slová: =

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie priradenie:
x = 1.234;         // x = 1.234
y = x * 3.14;      // y = 3.87476
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i = x * 5;
y = x / 0.5;
x = 8 >> 1;
x = 123 ^ 25;
a = 4 == 2;
xmin = 0;
V iných jazykoch: en hu cz sk