Object Pascal - Priradenie: :=

Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedinou podmienkou, že prvý parameter (ľava strana), musí byť prijímač hodnoty, napríklad premenná. v závislosti na programovací jazyk môžu byť rozdielne podmienky pre priradenie hodnoty do premenných, napríklad na základe závislosti na type.

:=

Popis

var :=expression;
Použitá kľúčové slová: :=

Vstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie priradenie:
x := 1.234;     // x = 1.234
y := x * 3.14;   // y = 3.87476
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
a := 4 >= 2;
i:=10;
z := (x+y+30)+3;
z := (x * 2 div y +5);
y:= false;
V iných jazykoch: en hu cz sk