Visual Basic - Priradenie: =

Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedinou podmienkou, že prvý parameter (ľava strana), musí byť prijímač hodnoty, napríklad premenná. v závislosti na programovací jazyk môžu byť rozdielne podmienky pre priradenie hodnoty do premenných, napríklad na základe závislosti na type.

=

Popis

var =expression
Použitá kľúčové slová: =

Vstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie priradenie:
x = 1.234         ' x = 1.234
y = x * 3.14      ' y = 3.87476
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
b = 8 < x
y = x xor 25
y =CSng((x * y))
y = 5 and 3
y = &Ha or 5
V iných jazykoch: en hu cz sk