Free Pascal - Priradenie: :=

Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do premennej. môže byť použitý na akýkoľvek datový typ s jedinou podmienkou, že prvý parameter (ľava strana), musí byť prijímač hodnoty, napríklad premenná. v závislosti na programovací jazyk môžu byť rozdielne podmienky pre priradenie hodnoty do premenných, napríklad na základe závislosti na type.

:=

Popis

var :=expression;
Použitá kľúčové slová: :=

Vstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie priradenie:
x := 1.234;         // x = 1.234
y := x * 3.14;      // y = 3.87476
if y<5 then
   y := y/ 3.14;    // y = 1.234

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
a2 := false or true;
x := 95 - 5;
i:=10;
x := 123 xor 25;
xmin := 0;
z := 5;
V iných jazykoch: en hu cz sk