Free Pascal - Väčší alebo rovný: >=

Operátor Väčší alebo rovný je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>=

Popis

par1 >= par2
Použitá kľúčové slová: >=

Vstup


Výstup

Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Free Pascal

Možné požitie Väčší alebo rovný:
a := 4 >= 2;     // a = true
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);

Free Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší alebo rovný:
x >= y / 5
2 >= f($AF)
(j + 8) >= 3

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$ff >= y

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk