Visual Basic - Väčší alebo rovný: >=

Operátor Väčší alebo rovný je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>=

Popis

par1 >= par2
Použitá kľúčové slová: >=

Vstup


Výstup

Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Väčší alebo rovný:
a = 4 >= 2     ' a = true
if x >= 12 then
  while y >= 0  
   y=y-1
end while
end if

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší alebo rovný:
x >= y / 5
2 >= f(&HAF)
(j + 8) >= 3

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&Hff >= y

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk