Basic - Väčší alebo rovný: >=

Operátor Väčší alebo rovný je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>=

Popis

par1 >= par2
Použitá kľúčové slová: >=

Vstup


Výstup

Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie Väčší alebo rovný:
a = 4 >= 2         ' a = true
if  x >= 12 then
   do while y >= 0   
      y=y-1
loop
end if

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší alebo rovný:
x >= y / 5
2 >= f(&HAF)
(j + 8) >= 3

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&Hff >= y

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk