FreeBASIC - Väčší alebo rovný: >=

operátor Väčší alebo rovný je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>=

Popis

par1 >= par2
Použitá kľúčové slová: >=

Vstup


Výstup

Poznámka: funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

FreeBASIC

možné požitie Väčší alebo rovný:
a = 4 >= 2         ' a = true
if  x >= 12 then
   do while y >= 0   
      y=y-1
loop
end if

FreeBASIC

navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší alebo rovný:
x >= y / 5
2 >= f(&HAF)
(j + 8) >= 3

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&Hff >= y

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk