PHP - Väčší alebo rovný: >=

Operátor Väčší alebo rovný je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>=

Popis

par1 >= par2
Použitá kľúčové slová: >=

Vstup


Výstup

Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

PHP

Možné požitie Väčší alebo rovný:
$a = 4 >= 2;         // a = true
if ( $x >= 12 )
   while ( $y >= 0 )  
      --$y;

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší alebo rovný:
$x >= (double)$y / 5
2 >= f(0xAF)
($j + 8) >= 3

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
0xff >= $y

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk