Visual C++ - Nerovná sa: !=

Operátor Nerovná sa je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

!=

Popis

par1 != par2
Použitá kľúčové slová: !=

Vstup


Výstup

  • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Nerovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie Nerovná sa:
a = 5 < 10;       // a = true 
b = 8 < x; 
if ( y < 100 )  
   x++;

Visual C++ .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Nerovná sa:
x != y
1 != 10 
(i & j) != 64

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y != 25

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk