Nerovnost: !=, <>

Operátor Nerovnost je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

!=

Popis

par1 != par2
Použitá klíčová slova: !=

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Nerovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Nerovnost:
a = 5 < 10;    // a = true 
b = 8 < x; 
if ( y < 100 ) 
  x++;

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Nerovnost:
x != y
1 != 10 
(i & j) != 64

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
y != 25

<>

Popis

par1 <> par2
Použitá klíčová slova: <>

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Nerovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Příklady

Basic

Možné použití Nerovnost:
a = 5 < 10    ' a = true 
b = 8 < x 
if y < 100 then 
  x=x+1
end if

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Nerovnost:
x <> y
1 <> 10 
(i and j) <> 64

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
y <> 25

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk