PHP - Nerovná sa: !=

Operátor Nerovná sa je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

!=

Popis

par1 != par2
Použitá kľúčové slová: !=

Vstup


Výstup

  • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Nerovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

PHP

Možné požitie Nerovná sa:
$a = 5 < 10;       // a = true 
$b = 8 < $x; 
if ( $y < 100 )  
   $x++;

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Nerovná sa:
$x != $y
1 != 10 
($i & $j) != 64

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$y != 25

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk