Object Pascal - Nerovná sa: <>

Operátor Nerovná sa je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<>

Popis

par1 <> par2
Použitá kľúčové slová: <>

Vstup


Výstup

  • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Nerovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Object Pascal

Možné požitie Nerovná sa:
a := 5 < 10;       // a = true 
b := 8 < x; 
if  y < 100 then  
   inc(x);

Object Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Nerovná sa:
x <> y
1 <> 10 
(i and j) <> 64

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y <> 25

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk