Free Pascal - Nerovná sa: <>

operátor Nerovná sa je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<>

Popis

par1 <> par2
Použitá kľúčové slová: <>

Vstup


Výstup

  • Výsledok - logická hodnota vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Nerovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Free Pascal

možné požitie Nerovná sa:
a := 5 < 10;       // a = true 
b := 8 < x; 
if  y < 100 then  
   inc(x);

Free Pascal

navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Nerovná sa:
x <> y
1 <> 10 
(i and j) <> 64

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y <> 25

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk