FreeBASIC - Násobenie: *

Násobenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.Násobenie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu. je potrebné venovať pozornosť aby typ výstupu bol dostatočne veľký, inak operácia ľahko môže spôsobiť pretečenie. napríklad násobenie dvoch 16-bitových čísel musíme dát najmenej do 32-bitové premenné, aby sme zabránili pretečeniu.

*

Popis

par1 * par2
Použitá kľúčové slová: *

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Násobenie:
x = 10 * 5      ' x=50
y = 100 * 1.2   ' y=120
z = (x / 5) * 10' z=100

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Násobenie:
i * &HFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x =  5 * 4
(x * y)
x <= y * 5
x * 2 / y
(x * y)
x * 2 \ y

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk