PHP - Násobenie: *

Násobenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.Násobenie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu. je potrebné venovať pozornosť aby typ výstupu bol dostatočne veľký, inak operácia ľahko môže spôsobiť pretečenie. napríklad násobenie dvoch 16-bitových čísel musíme dát najmenej do 32-bitové premenné, aby sme zabránili pretečeniu.

*

Popis

par1 * par2
Použitá kľúčové slová: *

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie Násobenie:
$x = 10 * 5;      // x=50
$y = 100 * 1.2;   // y=120
$z = ((double)$x / 5) * 10;// z=100

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Násobenie:
$i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - $j * 0.5) * 2

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$y = $x * 3.14
$x * 2 / $y
($x * $y)
10 * 5 -$j
5 * 5
$i = $x * 5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk