Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2

par1 / par2

par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 % par2

par1 mod par2
Celočíselné delenie
par1 / par2

par1 \ par2

par1 div par2
zmena znamienka
- expression

Príklad

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
100 - 2
y = x / 0.5
27 div 3
15 +7.5
 x= -1234
i = x * 5
V iných jazykoch: en hu cz sk