Java - Násobenie: *

Násobenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.Násobenie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu. je potrebné venovať pozornosť aby typ výstupu bol dostatočne veľký, inak operácia ľahko môže spôsobiť pretečenie. napríklad násobenie dvoch 16-bitových čísel musíme dát najmenej do 32-bitové premenné, aby sme zabránili pretečeniu.

*

Popis

par1 * par2
Použitá kľúčové slová: *

Vstup


Výstup

Príklady

Java

Možné požitie Násobenie:
x = 10 * 5;      // x=50
y = 100 * 1.2;   // y=120
z = ((float)x / 5) * 10;// z=100

Java

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Násobenie:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(x * y)
y = 4 * 10
y = 4 * 077
10 * 5 -j
(x * y)
x =  5 * 4

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk