Basic - Násobenie: *

Násobenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.Násobenie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu. je potrebné venovať pozornosť aby typ výstupu bol dostatočne veľký, inak operácia ľahko môže spôsobiť pretečenie. napríklad násobenie dvoch 16-bitových čísel musíme dát najmenej do 32-bitové premenné, aby sme zabránili pretečeniu.

*

Popis

par1 * par2
Použitá kľúčové slová: *

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie Násobenie:
x = 10 * 5      ' x=50
y = 100 * 1.2   ' y=120
z = (x / 5) * 10' z=100

Basic

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Násobenie:
i * &HFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x * 2 / y
x <= y * 5
(x * y)
y = 4 * &Hff
x = 5 * y
i = x * 5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk