Visual Basic - Násobenie: *

Násobenie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel.Násobenie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu. je potrebné venovať pozornosť aby typ výstupu bol dostatočne veľký, inak operácia ľahko môže spôsobiť pretečenie. napríklad násobenie dvoch 16-bitových čísel musíme dát najmenej do 32-bitové premenné, aby sme zabránili pretečeniu.

*

Popis

par1 * par2
Použitá kľúčové slová: *

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Násobenie:
x = 10 * 5      ' x=50
y = 100 * 1.2   ' y=120
z = (x / 5) * 10' z=100

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Násobenie:
i * 
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(x * y)
(x * y)
(x * y)
(x * y)
i = x * 5
y = 4 * &O77

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk