JavaScript - Rovná sa: ==

Operátor Rovná sa je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

==

Popis

par1 == par2
Použitá kľúčové slová: ==

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Rovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

JavaScript

Možné požitie Rovná sa:
a = 4 == 2;     // a = false
b = c == f(5);
if ( x == 5 )
  --y;

JavaScript

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Rovná sa:
x == y + 3
2 == f(2.28)
(j - 8) == 5.123

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==16)
 {
  continue;
 }
 
if (i==5)
  break;
x == 6

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk