Free Pascal - Rovná sa: =

Operátor Rovná sa je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

=

Popis

par1 = par2
Použitá kľúčové slová: =

Vstup


Výstup

 • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Rovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Free Pascal

Možné požitie Rovná sa:
a := 4 = 2;     // a = false
b := c = f(5);
if x = 5 then
  dec(y);

Free Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Rovná sa:
x = y + 3
2 = f(2.28)
(j - 8) = 5.123

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end
if i=16 then
 begin
  continue
 end;
if i=5 then
  break;
x = 6
( i = 0)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk