Rovnost: ==, =

Operátor Rovnost je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

==

Popis

par1 == par2
Použitá klíčová slova: ==

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Rovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Rovnost:
a = 4 == 2;     // a = false
b = c == f(5);
if ( x == 5 )
  --y;

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Rovnost:
x == y + 3
2 == f(2.28)
(j - 8) == 5.123

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
until (i == 0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==16)
 {
  continue;
 }
if (i==5)
  break;
if (i==3)
  break;
x == 6

=

Popis

par1 = par2
Použitá klíčová slova: =

Vstup


Výstup

 • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Rovnost druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Příklady

Basic

Možné použití Rovnost:
a = 4 = 2     ' a = false
b = c = f(5)
if x = 5 then
  y=y-1
end if

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Rovnost:
x = y + 3
2 = f(2.28)
(j - 8) = 5.123

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=5 then
  exit do
end if
if i=16 then
  continue while
 end if
x = 6
(i=10)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk