Visual Basic - Rovná sa: =

operátor Rovná sa je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

=

Popis

par1 = par2
Použitá kľúčové slová: =

Vstup


Výstup

 • Výsledok - logická hodnota vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Rovná sa druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

Visual Basic .NET

možné požitie Rovná sa:
a = 4 = 2     ' a = false
b = c = f(5)
if x = 5 then
  y=y-1
end if

Visual Basic .NET

navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Rovná sa:
x = y + 3
2 = f(2.28)
(j - 8) = 5.123

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
if i=5 then
  exit do
end if
if i=16 then
  continue while
 end if
if i=3 then
  exit do
end if
x = 6

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk