PHP - Odčítanie: -

Odčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. z prvého operandu odčítavá druhý operand. z uvedeného vyplýva že nie je asociatívní.

-

Popis

par1 - par2
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie Odčítanie:
$x = 95 - 5;     // x=90
$y = 100- $x;     // y=10
$z = ($x-$y)-30.5; // z = 49.5

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Odčítanie:
$i - 10
3.14 - 1
if ($i - 10 >0) $i = $i-5;

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(10 - $j * 0.5)
$x = 10 * 5 -$j
100 - 2
$y=$y-1
($j - 8)
$i = $i - 1

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk